Gợi ý 5 điều kiện thành lập công ty cổ phần bạn nên biết

Công ty cổ phần là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân trong đó vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty và chỉ chịu trách nhiệm khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp. Nhằm giúp khách hàng hiểu về loại hình doanh nghiệp này, chúng tôi xin tư vấn về điều kiện thành lập công ty cổ phần.

thành lập công ty cổ phần cần thủ tục gì

Tìm hiểu về các điều kiện thành lập công ty cổ phần

1. Điều kiện về chủ sở hữu

Một trong những điều kiện thành lập công ty cổ phần, là điều kiện về chủ sở hữu. Chủ sở hữu doanh nghiệp phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc những trường hợp pháp luật cấm hoặc hạn chế; cổ đông của công ty cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân với số lượng tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

  Quy trình làm sổ sách kế toán công ty dịch vụ

Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập có thể là cá nhân hoặc tổ chức, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Các cổ đông phải có đầy đủ các điều kiện như trong quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

2. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Khi tiến thành thành lập công ty cần đáp ứng đầy đủ điều kiện về ngành nghề kinh doanh. Trong đó, ngành nghề kinh doanh phải tương ứng với mã ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Khi kinh doanh các ngành nghề có điều kiện phải tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện của ngành nghề đó theo luật định, ví dụ các điều kiện về giấy phép hành nghề, về chứng chỉ hành nghề hoặc điều kiện về vốn…

điều lệ công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần phải đáp ứng điều kiện về ngành nghề kinh doanh

3. Điều kiện về trụ sở công ty

Trụ sở chính của công ty cổ phần là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; địa chỉ email, số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

các bước thành lập công ty cổ phần

Thỏa mãn điều kiện về trụ sở công ty

  Kinh nghiệm mở Shop bán quần áo Online

Trụ sở công ty cổ phần không được đặt tại chung cư, khu tập thể (trừ trường hợp tòa nhà chung cư xây dựng với mục đích thương mại cho thuê văn phòng).

4. Điều kiện về vốn điều lệ và vốn pháp định

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật là điều kiện thành lập công ty cổ phần. Vốn pháp định áp dụng với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Mức vốn điều lệ xác định không thấp hơn mức vốn pháp định của ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những điều kiện thành lập công ty cổ phần cơ bản và chủ yếu, nếu khách hàng cần thêm thông tin hoặc cần sự hỗ trợ pháp lý, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được sự trợ giúp cụ thể và chính xác nhất.

  Khái niệm kế toán ngân hàng và những nguyên tắc cơ bản

Leave a Comment