Giới Thiệu Theatre 20

Theatre 20 là một công ty nhà hát do nghệ sĩ đứng đầu ở Toronto thành lập để trình bày các vở nhạc kịch theo cốt truyện bằng cách phát triển các tác phẩm mới của Canada và bằng cách tưởng tượng lại các tiết mục hiện có.

Nó nhằm mục đích nuôi dưỡng tài năng của các nhà văn và nhà soạn nhạc và thúc đẩy sự phát triển của các nghệ sĩ trẻ thông qua các chương trình cố vấn và giáo dục.

CHỦ ĐỀ CHÍNH

  • Tạo tiếng nói độc đáo cho sân khấu nhạc kịch hiện đại.
  • Để thúc đẩy các tác phẩm mới và tưởng tượng lại các tiết mục hiện có
  • Trở thành những người tham gia tích cực trong cộng đồng nghệ thuật thông qua tiếp cận, giáo dục và cố vấn
  • Để biện hộ cho các nhà soạn nhạc Canada và công việc chưa được tiết lộ của họ
  • Để tạo ra, giáo dục và kỷ niệm nhà hát âm nhạc theo câu chuyện

MỤC TIÊU NGHỆ THUẬT

Nhà hát 20 tạo ra tác phẩm với tính toàn vẹn sáng tạo và cách kể chuyện trung thực. Mục tiêu của chúng tôi là sắc sảo và dễ tiếp cận, gợi mở và hiện đại, di chuyển và phù hợp với xã hội. Chúng tôi muốn tôn vinh hình thức của nhà hát âm nhạc bằng cách tạo ra các sản phẩm mới mẻ, hoàn thành các nghệ sĩ của chúng tôi một cách sáng tạo và giải trí hoàn toàn cho khán giả của chúng tôi. Nhà hát 20 chương trình bị tước bỏ hiện vật và tập trung vào các nhân vật và câu chuyện. Chúng vừa đơn giản vừa sâu sắc.

Các Bài Báo Nói Về Chúng Tôi : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Burke_and_Hare_murders

https://es.wikipedia.org/wiki/Colm_Wilkinson

https://www.thestar.com/entertainment/stage/2013/11/04/adam_brazier_new_artistic_director_at_confederation_centre_of_the_arts_in_charlottetown.html

https://www.brownpapertickets.com/event/2462155

https://www.broadwayworld.com/article/Photo-Coverage-The-Launch-of-Theatre-20-in-Toronto-20110122