Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và cuối năm 2019

37 Likes Comment

Làm thế nào để làm kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và cuối năm 2019 đúng, xác thực, không bị sai sót? Sau đây Con Số Thông Minh sẽ đưa ra hướng dẫn giúp bạn làm được điều đó. Các bạn hãy đón đọc và tham khảo nhé.

Để tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý và cuối năm xác thực  điều mà kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải vận dụng theo Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính và được sửa đổi, bổ sung cho Thông tư 78.

Theatre20.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu, như đã đưa ra trong phần Điều khoản Sử dụng, rằng những người sử dụng trang web Theatre20.com hoặc bất kỳ các trang web thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử hao hao. Chúc Bạn Đọc 1 Ngày Vui Vẻ!

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x thuế suất thuế TNDN

Trong đó:

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế – ( Thu nhập được miễn thuế + các khoản lỗ được kết chuyển).

Thu nhập chịu thuế ( tổng thu nhập kinh doanh sản xuất) = (Doanh thu – phí tổn được trừ ( các khoản phí tổn doanh nghiệp phát sinh và các phí tổn được trừ khi tính thuế TNDN) + các khoản thu nhập khác.

Thu nhập được miễn thuế là các thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi trồng thủy hải sản, thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp từ việc phục vụ nông nghiệp, thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ ( có thời hạn miễn thuế), thu nhập từ việc dạy nghề cho người khuyết tật, dân tộc thiểu số… và một số thu nhập khác nữa.

Có Thể Bạn Quan Tâm

  Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty cổ phần cập nhật 2019

Các khoản lỗ được kết chuyển là khi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xảy ra tình trạng lỗ thì số lỗ này sẽ được bù trừ vào thu nhập chịu thuế từ các hoạt động kinh doanh có thu nhập và sẽ do doanh nghiệp tự lựa chọn xem cho vào phần thu nhập nào. Còn phần thu nhập còn lại sau khi được tính bù trừ sẽ vận dụng mức thuế suất TNDN như Mọi khi.

Thuế suất thuế TNDN

Thuế suất thuế TNDN sẽ được kế toán thuế TNDN vận dụng đúng theo Thông tư và Luật kế toán của Bộ tài chính quy định và được phân chia theo 2 thời khắc trước và sau ngày 1/1/2016.

+ Thời khắc trước ngày 1/1/2016 kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp vận dụng

  • Với mức thuế suất 20%  được vận dụng đối với những doanh nghiệp có tổng doanh thu liền kề của năm trước nhỏ hơn 20 tỷ đồng.
  • Mức thuế suất 22% được vận dụng đối với những doanh nghiệp có doanh thu không thuộc đối tượng vận dụng mức thuế suất là 20%
  • Còn đối với các doanh nghiệp, công ty mới thành lập thì sẽ kê khai thuế TNDN tạm tính theo quý với mức thuế suất 22%. Còn khi kết thúc tài chính mà có doanh thu các tháng trong năm bình quân nhỏ hơn 1,67 tỷ đồng thì sẽ quyết toán thuế TNDN vận dụng mức thuế suất 20%.

+ Thời khắc từ ngày 1/1/2016

  Trả lời về thành lập doanh nghiệp tư nhân cần bao nhiêu vốn

Đối với thời khắc từ ngày 1/1/2016 thì  kế toán thuế TNDN sẽ có cách tính thuế TNDN chung giống như nhau, không phân biệt mức thuế suất đó là tất cả các doanh nghiệp đều được vận dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20% thay 2 mức thuế suất là 20% và 22%.

Cách tính thuế TNDN tạm tính hằng quý

Đối với cách tính thuế TNDN tạm tính hàng quý kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ vận dụng theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC kể từ ngày 15/11/2014 ( tính từ quý 4/2014) như sau:

  • Tất cả các doanh nghiệp sẽ không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.
  • Nếu doanh nghiệp có số thuế TNDN phát sinh trong quý thì chỉ có nộp tạm số tiền thuế TNDN của quý đó cho cơ quan thuế.
  • Thời hạn nộp số tiền thuế TNDN nếu có phát sinh vào ngày thứ 30 của quý sau.

Trong trường hợp nếu doanh nghiệp nộp số tạm số tiền thuế TNDN tạm thấp hơn số tiền mà khi quyết toán thuế TNDN phải nộp từ 20% trở lên thì doanh nghiệp đó phải nộp thêm số tiền phạt nộp chậm về số thuế đó. Số tiền nộp chậm được tính sau ngày thời hạn nộp thuế cuối cùng.

2. Cách tính thuế TNDN đối với DN kê khai theo phương pháp trực tiếp

Doanh nghiệp kê khai thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp là bao gồm các doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp và kể cả những đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức không phải là doanh nghiệp.

Tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp

Tính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp

Nếu trong trường hợp một doanh nghiệp nào đó có thu nhập chịu thuế TNDN phát sinh không xác định được phí tổn mà chỉ xác định được doanh thu thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán sản phẩm hàng hóa, dịch vụ như sau:

  • 1% : Đối với việc kinh doanh hàng hóa.
  • 2% : cho các hoạt động y tế, giáo dục, biểu diễn nghệ thuật.
  • 5% : vận dụng với các dịch vụ như lãi tiền cho vay, lãi tiền gửi.
  • 2% : đối với các hoạt động khác.

Trong trường hợp tính thuế TNDN này thì người kế toán thu nhập doanh nghiệp cần phải chú ý một điều đó chính là doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp không đồng nghĩa với việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp trực tiếp để tránh tình trạng sai sót xảy ra.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách tính thuế TNDN tạm tính quý và cuối năm mà kế toán thuế nhập doanh nghiệp cần phải làm năm 2019. Việc của bạn cần làm hiện giờ là hãy tham khảo và vận dụng vào doanh nghiệp của mình mà thôi.

 

  Những sự thật về bảo hiểm nhân thọ bạn nên biết trước khi mua

Xem Thêm

You might like

About the Author: Hữu Vy

Hữu Vy Là Cô Gái Đầy Cá Tính , Yêu Thích Lĩnh Vực Viết Blog Vì Vậy Cô Cho Ra Đời Blog Chia Sẽ Kiến Thức Cho Công Đồng TheaTre20.com Nhằm Giúp Mọi Người Phát Triển Khả Năng Hiểu Biết Tốt Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *