Cách kế toán các loại bảo hiểm và tiền lương

Bạn chưa biết cách hạch toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và tiền lương như thế nào đúng không? Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cách kế toán bảo hiểm một cách chi tiết và cụ thể theo thông tư 200 và 133 mới nhất. Các bạn hãy tham khảo nhé.

1. Khi tính tiền lương và các khoản phụ cấp phải trả

Điều đầu tiên khi hạch toán các nghiệp vụ kế toán bảo hiểm, tiền lương là các bạn cần phải xác định xem doanh nghiệp mình dùng chế độ kế toán theo thông tư hay 133 và cụ thể tiền lương đó trả cho từng bộ phận nào.

tính tiền lương và phụ cấp cho nhân viên

Tính tiền lương và phụ cấp phải trả nhân viên

– Hạch toán theo thông tư 133

Nợ TK 154-  Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang

Nợ TK 6241- Chi phí bán hàng

Nợ TK 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp

      Có TK 334 – Phải trả người lao động ( 3341,3348)

– Hạch toán theo thông tư 200

Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Nợ TK 623 – Chi phí máy thi công ( 6231)

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6271)

Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6411)

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp ( 6421)

      Có TK 334 – Phải trả người lao động ( 3341,3348).

2. Hạch toán các khoản bảo hiểm trích theo lương

Để làm công việc kế toán bảo hiểm trích theo lương ta làm từng bước như sau:

– Khi tính trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ trừ vào chi phí doanh nghiệp kế toán bảo hiểm ghi:

  Giới thiệu về luật đăng ký kinh doanh 2019

Nợ TK 154, 241, 622, 627, 641, 642 …. ( Tùy theo từng bộ phận mà có cách định khoản chi tiết).

     Có TK 3382 (KPCĐ – Mức tiền lương tham gia BHXH x 2%)

     Có TK 3383 ( BHXH – Mức tiền lương tham gia BHXH x 17%)

     Có TK 3384 ( BHYT – Mức tiền lương tham gia BHYT x 3%)

     Có TK 3385 (TT 133), 3386 (TT200) ( BHTN x 1%).

– Trích các khoản bảo hiểm mà người kế toán bảo hiểm phải trừ vào lương của nhân viên

Nợ TK 334 – Mức tiền lương đóng BHXH x 10%

      Có TK 3383 ( mức đóng x 8%)

      Có TK 3383 ( mức đóng x 1,5%)

      Có TK 3385 hoặc 3386 ( mức đóng x 1%).

– Khi nộp tiền bảo hiểm

Nợ TK 3383 – Số tiền đã trích BHXH trừ vào chi phí DN và lương nhân viên ( 25%)

Nợ TK 3384 –  Số tiền đã trích BHYT trừ vào chi phí DN và lương nhân viên (4,5%)

Nợ TK 3383 –  Số tiền đã trích BHTN trừ vào chi phí DN và lương nhân viên ( 2%)

Nợ TK 3383 – Số tiền đã trích KPCĐ trừ vào chi phí DN ( 2%)

      Có TK 1111,1121 –  Tổng số tiền phải nộp trừ vào chi phí DN và lương nhân viên ( 34%).

3. Tính thuế TNCN phải nộp

cách tính thuế TNCN

Cách tính thuế TNCN

Nếu doanh nghiệp phát sinh thuế TNCN thì hạch toán như sau:

– Trừ số thuế TNCN vào lương của nhân viên

Nợ TK 334 – Tổng số thuế TNCN phải khấu trừ

     Có TK 3335 – Thuế TNCN

– Khi nộp số thuế TNCN

  Kế toán công ty du lịch phải hạch toán các nghiệp vụ như thế nào?

Nợ TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

     Có TK 1111, 1121.

4. Khi trả lương cho nhân viên

Khi thanh toán tiền lương hoặc nếu khi nhân viên tạm ứng trước tiền lương phải căn cứ vào bảng lương, phiếu chi lương và cách hạch toán ghi:

Nợ TK 334 –  Phải trả người lao động

      Có TK 111, 112 –  Số tiền phải trả bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng.

5. Trường hợp trả lương bằng hàng hóa, sản phẩm

Trường hợp trả lương bằng sản phẩm, hàng hóa cũng có hai cách hạch toán như sau:

– Nếu sản phẩm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, thì kế toán phải phản ánh được doanh thu bán hàng nội bộ theo giá bán chưa có thuế GTGT là:

Nợ TK 334 –  Phải trả người lao động

      Có TK 3331 –  Thuế GTGT được khấu trừ

      Có TK 5118 l –  Doanh thu khác ( giá bán chưa bao gồm thuế GTGT).

– Nếu sản phẩm, hàng hóa kê khai theo phương pháp trực tiếp hoặc nếu không nằm trong đối tượng chịu thuế GTGT, người kế toán sẽ phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trực tiếp.

Nợ TK 334( 3341, 3348) –  Phải trả người lao động

     Có TK 5118 l – Doanh thu khác ( giá thanh toán).

6. Khi tính tiền thưởng phải trả bằng quỹ khen thưởng

Để thanh toán tiền thưởng bằng quỹ khen thưởng các bạn phải làm

– Xác định số tiền thưởng phải trả công nhân viên bằng quỹ khen thưởng

  Top 6 công ty dịch vụ kế toán tại TPHCM chuyên nghiệp và uy tín

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

     Có TK 334 – Phải trả người lao động.

– Khi rút quỹ trả tiền thưởng

Nợ TK 334  – Phải trả người lao động

     Có TK 111, 112 – Trả bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng.

7. Khi tính tiền bảo hiểm xã hội phải trả cho nhân viên

Để hạch toán nghiệp vụ kế toán bảo hiểm xã hội cho nhân viên trong trường hợp ốm đau, thai sản , tai nạn,… này kế toán phải định khoản như sau:

Nợ TK 338 (3383) – Phải trả, phải nộp khác

     Có TK 334 (3341) – Phải trả người lao động.

– Khi nhận được tiền của cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý doanh nghiệp mình trả cho doanh nghiệp kế toán bảo hiểm ghi

Nợ TK 111, 112

     Có TK 3383 – Phải trả, phải nộp khác.

– Khi trả tiền BHXH cho nhân viên

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

    Có TK 111, 112.

Qua bài viết trên đây chúng tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách kế toán BHXH, BHYT, BHTN và tiền lương một cách chi tiết và đầy đủ rồi.

Hi vọng rằng với những kiến thức này sẽ giúp công việc kế toán bảo hiểm của các bạn được chính xác, chi tiết và trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chúc các bạn thành công và là những người kế toán giỏi.

 

Leave a Comment