Hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh 2019

Với những người chưa am hiểu về luật kinh doanh, khi có bất kỳ vấn đề gì như thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh 2 thành viên chả hạn, bạn cũng sẽ rất khó khăn và vất vả để thực hiện. Hiện nay, những trường hợp cần thay đổi thành viên công ty tnhh bao gồm như công ty thêm thành viên mới, chuyển nhượng góp vốn, thừa kế hoặc giảm thành viên. Và dưới đây, bài viết của chúng tôi xin chia sẻ hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh năm 2019, hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

thay đổi thành viên công ty tnhh 2 thành viên

m hiểu thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh

1. Đối với trường hợp công ty tiếp nhận thành viên mới

Khi công ty bạn có sự thay đổi về nhân sự cụ thể là tiếp nhận thành viên mới, hãy thông báo thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật và thực hiện ký quyết định bằng văn bản, và công ty cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ sau:

 • Bản sao biên bản họp
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với người Việt Nam
 • Còn đối với người nước ngoài cần những giấy tờ kèm theo để xác định danh tính và thông tin
  Phương pháp kế toán là gì? 4 Phương pháp kế toán cơ bản

Những quyết định, biên bản phải được có chữ ký của tất cả hội thành viên và nội dung thay đổi phải được ghi rõ và cụ thể trong Điều lệ của công ty. Mọi giấy tờ thủ tục đều được ký tá và có thể làm sở cứ bằng chứng quyết định trước pháp luật

Trường hợp thành viên mới là một tổ chức thì cần yêu cầu các giấy tờ sau:

 • Giấy quyết định thành lập
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Những giấy tờ này cần chứng thức theo khoản 5.1 và 5.2 theo Điều 48 Luật Doanh nghiệp. Hãy thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhé bạn.

2. Đối với trường hợp chuyển nhượng vốn góp

Đối với trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp hoặc tặng cổ phần vốn góp thì công ty cần chuẩn bị thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh gồm những loại giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật
 • Hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận pháp lý
 • Đối với người Việt Nam: bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 • Đối với người nước ngoài cần những giấy tờ kèm theo để xác định danh tính và thông tin.

Mọi giấy tờ thủ tục đều được ký tá và có thể làm sở cứ bằng chứng quyết định trước pháp luật.

  Cần khai báo gì với cơ quan thuế khi công ty mới thành lập?

thay đổi thành viên góp vốn của công ty tnhh

Mẫu thông báo thay đổi thành viên công ty

Trường hợp thành viên mới là một tổ chức thì cần yêu cầu các giấy tờ sau:

 • Giấy quyết định thành lập
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Những giấy tờ này cần chứng thức theo khoản 3.1 và 3.2 theo Điều 48 Luật Doanh nghiệp.

3. Đối với trường hợp thừa kế

Đối với trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế thì công ty cần chuẩn bị thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh gồm những loại giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật
 • Văn bản chứng nhận việc thừa kế hợp pháp
 • Đối với người Việt Nam: bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 • Đối với người nước ngoài cần những giấy tờ kèm theo để xác định danh tính và thông tin.
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Mọi giấy tờ thủ tục đều được ký tá và có thể làm sở cứ bằng chứng quyết định trước pháp luật.

mẫu thông báo thay đổi thành viên công ty tnhh

Bản gốc giấy phép đăng ký kinh doanh

thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh 2 thành viên

Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký thuế

4. Đối với trường hợp có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định của pháp luật

Đối với trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định của pháp luật thì công ty cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những loại giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi nhân sự của cả hội đồng thành viên ghi rõ về nội dung này trong Điều lệ của công ty
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi nhân sự của cả hội đồng thành viên ghi rõ về nội dung này trong Điều lệ của công ty
 • Danh sách nhân sự hiện tại của công ty theo biểu mẫu quy định của pháp luật
 • Thông báo kết quả góp vốn tính tới thời điểm hiện tại của công ty
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế.
  Thủ tục sau khi thành lập công ty bao gồm những gì?

Mọi giấy tờ thủ tục đều được ký tá và có thể làm sở cứ bằng chứng quyết định trước pháp luật.

Trên đây là bài viết chúng tôi xin về chia sẻ hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh năm 2019 mà các bạn cần biết khi là một trong các trường hợp sau đây công ty thêm thành viên mới góp vốn, công ty có sự chuyển nhượng vốn góp, công ty có sự thừa kế vốn góp hoặc giảm thành viên góp vốn.

Tất cả những trường hợp này đều phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật đã đưa ra. Mong rằng bài viết sẽ đem đến những thông tin bổ ích giúp bạn giải quyết các vấn đề khi cần nắm được các thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh.

Leave a Comment