Hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh 2019

46 Likes Comment

Với những người chưa thông thuộc về luật kinh doanh, khi có bất kỳ vấn đề gì như thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh 2 thành viên chẳng hạn, bạn cũng sẽ rất khó khăn và vất vả để thực hiện. Hiện nay, những trường hợp cần thay đổi thành viên công ty tnhh bao gồm như công ty thêm thành viên mới, chuyển nhượng góp vốn, thừa kế hoặc giảm thành viên. Và dưới đây, bài viết của chúng tôi xin chia sẻ hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh năm 2019, hãy theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

thay đổi thành viên công ty tnhh 2 thành viên

Theatre20.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu, như đã đưa ra trong phần Điều khoản Sử dụng, rằng những người sử dụng trang web Theatre20.com hoặc bất kỳ các trang web thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử hao hao. Chúc Bạn Đọc 1 Ngày Vui Vẻ!

m hiểu thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh

1. Đối với trường hợp công ty tiếp nhận thành viên mới

Khi công ty bạn có sự thay đổi về nhân sự cụ thể là tiếp nhận thành viên mới, hãy thông báo thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật và thực hiện ký quyết định bằng văn bản, và công ty cần chuẩn bị thêm một số giấy tờ sau:

 • Bản sao biên bản họp
 • Giấy tờ xác nhận việc góp vốn
 • Bản sao chứng tỏ thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với người VN
 • Còn đối với người nước ngoài cần những giấy tờ kèm theo để xác định tính danh và thông tin
  Cơ hội và thách thức khi VN-Index vượt ngưỡng lịch sử 1200 điểm

Những quyết định, biên bản phải được có chữ ký của tất cả hội thành viên và nội dung thay đổi phải được ghi rõ và cụ thể trong Điều lệ của công ty. Mọi giấy tờ thủ tục đều được ký tá và có thể làm sở cứ bằng cớ quyết định trước pháp luật

Trường hợp thành viên mới là một tổ chức thì cần yêu cầu các giấy tờ sau:

 • Giấy quyết định thành lập
 • Bản gốc giấy chứng thực tham gia kinh doanh
 • Giấy chứng thực tham gia thuế.

Những giấy tờ này cần chứng thức theo khoản 5.1 và 5.2 theo Điều 48 Luật Doanh nghiệp. Hãy thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nhé bạn.

2. Đối với trường hợp chuyển nhượng vốn góp

Đối với trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng vốn góp hoặc tặng cổ phần vốn góp thì công ty cần chuẩn bị thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh gồm những loại giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật
 • Hợp đồng chuyển nhượng có xác nhận pháp lý
 • Đối với người VN: bản sao chứng tỏ thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 • Đối với người nước ngoài cần những giấy tờ kèm theo để xác định tính danh và thông tin.
  4 Điều cần biết về quy trình, thủ tục thành lập công ty liên doanh

Mọi giấy tờ thủ tục đều được ký tá và có thể làm sở cứ bằng cớ quyết định trước pháp luật.

thay đổi thành viên góp vốn của công ty tnhh

Mẫu thông báo thay đổi thành viên công ty

Trường hợp thành viên mới là một tổ chức thì cần yêu cầu các giấy tờ sau:

 • Giấy quyết định thành lập
 • Bản gốc giấy chứng thực tham gia kinh doanh
 • Giấy chứng thực tham gia thuế.

Những giấy tờ này cần chứng thức theo khoản 3.1 và 3.2 theo Điều 48 Luật Doanh nghiệp.

3. Đối với trường hợp thừa kế

Đối với trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế thì công ty cần chuẩn bị thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh gồm những loại giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật
 • Văn bản chứng thực việc thừa kế hợp pháp
 • Đối với người VN: bản sao chứng tỏ thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu
 • Đối với người nước ngoài cần những giấy tờ kèm theo để xác định tính danh và thông tin.
 • Bản gốc giấy chứng thực tham gia kinh doanh và giấy chứng thực tham gia thuế.

Mọi giấy tờ thủ tục đều được ký tá và có thể làm sở cứ bằng cớ quyết định trước pháp luật.

mẫu thông báo thay đổi thành viên công ty tnhh

Bản gốc giấy phép tham gia kinh doanh

thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh 2 thành viên

Bản gốc giấy chứng thực tham gia thuế

4. Đối với trường hợp có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định của pháp luật

Đối với trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định của pháp luật thì công ty cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những loại giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi nhân sự của cả hội đồng thành viên ghi rõ về nội dung này trong Điều lệ của công ty
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi nhân sự của cả hội đồng thành viên ghi rõ về nội dung này trong Điều lệ của công ty
 • Danh sách nhân sự hiện tại của công ty theo biểu mẫu quy định của pháp luật
 • Thông báo thành quả góp vốn tính tới thời khắc hiện tại của công ty
 • Bản gốc giấy chứng thực tham gia kinh doanh và giấy chứng thực tham gia thuế.
  Giới thiệu nhiệm vụ của kế toán thuế trong doanh nghiệp 2019

Mọi giấy tờ thủ tục đều được ký tá và có thể làm sở cứ bằng cớ quyết định trước pháp luật.

Trên đây là bài viết chúng tôi xin về chia sẻ hướng dẫn thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh năm 2019 mà các bạn cần biết khi là một trong các trường hợp sau đây công ty thêm thành viên mới góp vốn, công ty có sự chuyển nhượng vốn góp, công ty có sự thừa kế vốn góp hoặc giảm thành viên góp vốn.

Tất cả những trường hợp này đều phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật đã đưa ra. Mong rằng bài viết sẽ đem đến những thông tin bổ ích giúp bạn giải quyết các vấn đề khi cần nắm được các thủ tục thay đổi thành viên công ty tnhh.

You might like

About the Author: Hữu Vy

Hữu Vy Là Cô Gái Đầy Cá Tính , Yêu Thích Lĩnh Vực Viết Blog Vì Vậy Cô Cho Ra Đời Blog Chia Sẽ Kiến Thức Cho Công Đồng TheaTre20.com Nhằm Giúp Mọi Người Phát Triển Khả Năng Hiểu Biết Tốt Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *