Tìm hiểu thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho công ty TNHH

37 Likes Comment

Để giúp khách hàng hiểu về thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin pháp lý liên quan đến vấn đề này qua bài viết dưới đây.

thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty tnhh 2 thành viên

Theatre20.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu, như đã đưa ra trong phần Điều khoản Sử dụng, rằng những người sử dụng trang web Theatre20.com hoặc bất kỳ các trang web thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử hao hao. Chúc Bạn Đọc 1 Ngày Vui Vẻ!

Tìm hiểu thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

1. Chuyển nhượng vốn góp cho công ty TNHH 2 thành viên

1.1. Quy định về chuyển nhượng vốn góp

Điều 54, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về thủ tục chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác như sau:

 • Phải chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc mua không hết thì được chuyển nhượng cùng điều kiện chào bán cho những người không phải là thành viên.
  Hướng dẫn các bước thành lập công ty TNHH 2 thành viên đơn giản

1.2. Những ngoại lệ của nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp

Ngoài những nguyên tắc bắt buộc, pháp luật cho phép những trường hợp ngoại lệ, bao gồm:

 • Thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp theo quy định pháp luật, nhưng không thỏa thuận về giá thì công ty phải mua lại theo giá thị trường hoặc giá theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty, trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được yêu cầu. Nếu quá thời hạn này, các bên không thỏa thuận được, thì thành viên có quyền tự do chuyển nhượng vốn góp cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.
 • Thành viên phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ bằng vốn góp.

thủ tục đăng ký chuyển nhượng vốn góp

Có ngoại lệ nào trong nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp?

1.3. Thời khắc chuyển nhượng vốn góp thành công

Kể từ khi các thông tin của người mua được ghi đầy đủ trong Sổ tham gia thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì thời khắc chuyển nhượng vốn góp thành công, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của người chuyển nhượng với công ty tương ứng phần vốn góp.

1.4. Hệ quả của việc chuyển nhượng vốn góp

Hệ quả của thủ tục chuyển nhượng vốn góp sẽ dẫn đến:

 • Công ty TNHH 2 thành viên tiến hành thay đổi hoặc bổ sung thành viên mới nhưng không thay đổi vốn điều lệ;
 • Nếu việc chuyển nhượng chỉ còn 1 thành viên thì công ty phải chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác và tham gia thay đổi nội dung kinh doanh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký kết và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng vốn góp.

trình tự thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp

Doanh nghiệp khi chuyển nhượng vốn góp có thể phải đổi loại hình kinh doanh

 • Nếu doanh nghiệp bổ sung thành viên mới thì cần thực hiện thủ tục tham gia thay đổi thành viên;
 • Nếu cá nhân thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn thì cần tiến hành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật định.
  Quy trình làm sổ sách kế toán công ty dịch vụ

2. Chuyển nhượng vốn góp cho công ty TNHH 1 thành viên

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho công ty TNHH 1 thành viên so với 2 thành viên đơn giản hơn do một tổ chức hoặc một cá nhân là chủ sở hữu.

2.1. Quy định về chuyển nhượng vốn góp

Các trường hợp về chuyển nhượng vốn góp của chủ sở hữu trong công ty TNHH 1 thành viên:

 • Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn góp (vốn điều lệ) cho tổ chức cá nhân khác hoặc kết nạp thêm thành viên góp vốn mới, công ty phải thay đổi loại hình công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần, đồng thời phải tiến hành tham gia thay đổi nội dung tham gia doanh nghiệp với cơ quan tham gia kinh doanh trong thời hạn 10 ngày tính từ khi hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng cho hoặc kết nạp thành viên mới.
 • Trường hợp thành viên công ty chuyển nhượng toàn bộ số vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác thì cần thực hiện thay đổi chủ sở hữu.

thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty tnhh

Quy định về chuyển jcn vốn góp công ty TNHH 1 thành viên

2.2. Những ngoại lệ của nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp

Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể những ngoại lệ nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp gồm:

 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và tham gia thay đổi nội dung tham gia doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế.
 • Trường hợp công ty là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và tham gia thay đổi nội dung tham gia doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.
  Tìm hiểu giấy chứng thực tham gia hành nghề dịch vụ kế toán

2.3. Thời khắc chuyển nhượng vốn góp thành công

Kể từ khi hợp đồng chuyển nhượng vốn được ký kết và có hiệu lực, đồng thời các bên chuyển nhượng thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định thì thời khắc chuyển nhượng góp vốn sẽ thành công.

3. Nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp

Bên chuyển nhượng cổ phần phải tiến hành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng vốn góp tại cơ quan quản lý quốc gia có thẩm quyền. Công thức tính thuế TNCN = [Giá chuyển nhượng từng lần] x [Thuế suất 0.1%]

Trên đây là những thủ tục chuyển nhượng vốn góp của loại hình công ty TNHH, nếu cần tư vấn, hỗ trợ thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được trả lời kịp thời và xác thực nhất. Trân trọng

You might like

About the Author: Hữu Vy

Hữu Vy Là Cô Gái Đầy Cá Tính , Yêu Thích Lĩnh Vực Viết Blog Vì Vậy Cô Cho Ra Đời Blog Chia Sẽ Kiến Thức Cho Công Đồng TheaTre20.com Nhằm Giúp Mọi Người Phát Triển Khả Năng Hiểu Biết Tốt Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *