Kế toán công ty du lịch phải hạch toán các nghiệp vụ như thế nào?

44 Likes Comment

Ngành du lịch là một trong những ngành thuộc loại hình thương mại dịch vụ. Tuy nhiên do tính chất cũng như đặc thù của ngành sẽ có một số điểm khác trong quá trình hạch toán các bút toán. Vậy những bút toán khác này cần được hạch toán như thế nào? Hãy cùng tham khảo những thông tin chia sẻ dưới đây về các nghiệp vụ của kế toán công ty du lịch cần phải hạch toán.

1. Đầu năm kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối

công việc của kế toán công ty du lịch

Theatre20.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu, như đã đưa ra trong phần Điều khoản Sử dụng, rằng những người sử dụng trang web Theatre20.com hoặc bất kỳ các trang web thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử hao hao. Chúc Bạn Đọc 1 Ngày Vui Vẻ!

Việc làm của kế toán công ty du lịch

Các doanh nghiệp đầu năm tài chính sẽ phải thực hiện bút toán “Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối năm nay sang lợi nhuận chưa phân phối năm trước”. Kế toán công ty du lịch sẽ thực hiện ghi nhận bút toán như sau:

– Trong trường hợp công ty có lãi:

Nợ TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay

Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

– Trong trường hợp công ty bị lỗ:

Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có Thể Bạn Quan Tâm

  Chứng từ, sổ sách cần in cuối năm và cách sắp xếp

Có TK 4212 – Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.

Số lỗ của năm trước sẽ được khấu trừ vào phần lợi nhuận chịu thuế của các năm tiếp theo theo quy định của “Luật thuế thu nhập doanh nghiệp” hoặc sẽ được xử lý theo quy định của các chính sách về tài chính được ban hành hiện nay.

2. Xác định phí tổn và nghĩa vụ thuế môn bài phải nộp trong năm

xác định chi phí và nghĩa vụ đóng thuế môn bài

Xác định phí tổn và nghĩa vụ đóng thuế môn bài

Khoản thuế phải đóng = Khoản kê khai + Thuế môn bài

– Số bậc thuế môn bài dựa trên số vốn tham dự để đóng trong năm:

BậcVốn điều lệ hoặc vốn đầu tưMức đóng thuế môn bài
Bậc 1Trên 10 tỷ
Bậc 2Từ 5 tỷ đến 10 tỷ2.000.000
Bậc 3Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ1.500.000
Bậc 4Dưới 2 tỷ1.000.000

Thuế môn bài đối với công ty, doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập

 • Với các doanh nghiệp được thành lập từ 01/01 tới ngày 30/6 có trách nhiệm nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định nằm ở bảng trên.
 • Với doanh nghiệp được thành lập từ 01/07 đến ngày 31/12 chỉ phải nộp 50% mức thuế môn bài

=> Lưu ý: Phải kê khai lệ phí môn bài nếu không sẽ phải đóng mức lệ phí cả năm, không phân biệt là thời khắc phát hiện năm trong 6 tháng đầu năm hay cuối năm.

– Thuế môn bài cho các chi nhánh

 • Các chi nhánh khi hạch toán phụ thuộc mà không có vốn tham dự: 1.000.000đ
 • Với doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập: 2.000.000 đ

=> Lưu ý:

 • Trường hợp Doanh nghiệp có chi nhánh trực thuộc tại cùng địa phương thì Doanh nghiệp sẽ phải nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (trường hợp thay đổi bậc nộp lệ phí) của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp.
 • Trường hợp Doanh nghiệp có chi nhánh trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh vị trí Doanh nghiệp có trụ sở chính thì chi nhánh trực thuộc tự nộp thuế môn bài, tờ khai thuế môn bài (trường hợp thay đổi bậc nộp lệ phí) của chi nhánh trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc.

– Thời hạn nộp tờ khai và thuế môn bài

Với những doanh nghiệp mới thành lập, Kế toán công ty du lịch phải nộp thuế môn bài chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh.

  Kế toán trong doanh nghiệp dịch vụ vận tải

Hạn nộp thuế môn bài cũng như tờ khai thuế môn bài chậm nhất trong năm là vào ngày 30 tháng 01 theo năm tài chính hiện hành.

– Hạch toán phí tổn thuế môn bài, kế toán ghi:

Để hạch toán sẽ dựa vào tờ khai thuế môn bài thực hiện hạch toán bút toán như sau:

Nợ TK 6428 hoặc 6425 (tùy doanh nghiệp – theo TT200)

Nợ TK 6422 (theo TT133)

Có TK 3338

– Khi đi nộp tiền thì kế toán hạch toán như sau:

Chúng ta sẽ dựa vào số tiền ghi trên giấy nộp tiền vào ngân sách để thực hiện bút toán:

Nợ TK 3338 ( số thuế môn bài phải nộp)

Có TK 1111 (số tiền phải nộp)

3. Quy trình hạch toán

quy trình hạch toán

Quy trình hạch toán

Một số bút toán cần phải được hạch toán mà kế toán công ty du lịch cần phải nắm được bao gồm

– Tạm ứng cho hướng dẫn viên đi Tour

+ Tạm ứng cho nhân viên dẫn Tour

 

 • Khi tạm ứng ghi:

Nợ TK 141 (Chi tiết cho nhân viên tạm ứng)

Có TK 111,112

 

 • Khi hoàn ứng

Nợ TK 621, 622, 627, 111,112

Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 141

+ Khách hàng ứng trước tiền đi tour

Nợ TK 111, 112

Có TK 131 (Chi tiết cho cá nhân hoặc tổ chức)

+ Trả trước nhà cung cung cấp các phí tổn dịch vụ liên quan đến Tour

Nợ TK 331 (Chi tiết cho từng nhà cung cấp dịch vụ)

Có TK 111, 112, 141…

– Đối với việc tính giá thành

Trong hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành thì kế toán sẽ phải tính toán theo từng dịch vụ trong hợp đồng Tour. Giá thành sẽ bao gồm:

 • Phí tổn nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT)
 • Phí tổn nhân công trực tiếp (NCTT)
 • Phí tổn sản xuất chung (SXC)

Khi đã có đầy đủ các chứng từ, hóa đơn kế toán công ty du lịch sẽ tiên quyết ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh căn cứ theo chứng từ hợp pháp:

+ Phí tổn nguyên vật liệu trực tiếp

Đây là các phí tổn liên quan đến vận chuyển, phí tổn ăn uống, phí tổn khách sạn, phí tổn dịch vụ giải trí,…

Nợ TK 621

Nợ TK 133 (nếu có)

Có TK 111, 112, 141

+ Phí tổn nhân công

Các khoản phí tổn của hướng dẫn viên dẫn tour bao gồm lương và bảo hiểm phải đóng.

Phí tổn nhân công bao gồm hướng dẫn viên trực tiếp tham gia (Lương và các khoản bảo hiểm của hướng dẫn viên trực tiếp tham gia):

Nợ TK 622

Có TK 334

+ Phí tổn sản xuất chung

Là những phí tổn liên quan bộ phận điều hành, phí tổn bảo hiểm cho khách, một số vật dụng khác như: găng tay, loa, dép, balo, phí tổn chung khác,…

  4 Điều cần biết về quy trình, thủ tục thành lập công ty liên doanh

 

 • Phí tổn điều hành tour :

Nợ TK 627

Có TK 334 (chú ý không hạch toán vào TK 642)

 

 • Phí tổn thuê hướng dẫn viên (hướng dẫn viên người địa phương)

Nợ TK 627

Có TK 111, 112

 

 • Phí tổn khác hạch toán vào TK 627

Nợ TK 627

Nợ TK 133

Có TK 331, 111, 112

 

 • Phí tổn bảo hiểm cho khách tour hạch toán

Nợ TK 627

Nợ TK 133( nếu có)

Có TK 111,112,331

Dựa vào quyết toán của Tour cùng các khoản chi, khoản chi vượt dự toán của tour liên quan sẽ hạch toán vào tài khoản 622 hoặc 627. Sau đó thực hiện kết chuyển:

Nợ TK 154

Có TK 622, 627

 

 • Thanh lý hợp đồng sau khi tổ chức Tour thành công sẽ hạch toán:

Nợ TK 632

Có TK 154

Ghi nhận doanh thu

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có TK 3331.

Cuối cùng: Tính toán lại tour và thực hiện trích hoa hồng cho nhân viên kinh doanh. Khi viết phiếu chi trích hoa hồng cho nhân viên kinh doanh kế toán sẽ hạch toán:

Nợ TK 6417

Có TK 111, 112

Trên đây là các nghiệp vụ đặc biệt mà các kế toán công ty du lịch cần phải nắm được để quá trình hạch toán được thuận lợi cũng như không có sai số sau khi kết chuyển cuối mỗi Tour thành công. Các bạn có thể tham khảo các thông tin kế toán khác tại website của Con Số Thông Minh.

You might like

About the Author: Hữu Vy

Hữu Vy Là Cô Gái Đầy Cá Tính , Yêu Thích Lĩnh Vực Viết Blog Vì Vậy Cô Cho Ra Đời Blog Chia Sẽ Kiến Thức Cho Công Đồng TheaTre20.com Nhằm Giúp Mọi Người Phát Triển Khả Năng Hiểu Biết Tốt Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *