Tìm hiểu về hồ sơ đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp 2019

Hồ sơ đăng ký kinh doanh hay còn gọi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là tập hợp những giấy tờ, văn bản, tài liệu, văn bằng cần thiết theo quy định của pháp luật để tiến hành trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp. Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan quy định cụ thể hồ sơ đăng ký kinh doanh theo từng loại hình doanh nghiệp.

hồ sơ đăng ký kinh doanh tư nhân

Hồ sơ đăng ký kinh doanh cần những gì?

1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân

Cá nhân khi thành lập doanh nghiệp tư nhân cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh để nộp cho cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp (Theo mẫu). Lưu ý, tùy từng địa phương sẽ quy định cụ thể số lượng bộ ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh quy định 02 bản.
 • Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân;
 • Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (Theo mẫu);
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc tương đương đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định.
 • Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc và cá nhân (đối với những doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề như: bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục…)
  Thủ tục sau khi thành lập công ty bao gồm những gì?

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Theo mẫu);
 • Điều lệ Công ty (Dự thảo);
 • Danh sách thành viên, danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (Theo mẫu)

hồ sơ đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

 • Bản sao hợp lệ giấy CMND hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương (nếu người thành lập là tổ chức); Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu chủ thể thành lập là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Bản kê khai đăng ký thuế (Theo mẫu)
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định với ngành nghề pháp luật yêu cầu vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của các Tổng Giám đốc, Giám đốc và cá nhân đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh/doanh nghiệp (Theo mẫu);
 • Điều lệ Công ty cổ phần (Dự thảo);
 • Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần (theo mẫu).
 • Bản sao hợp lệ giấy CMND hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân của các cổ đông sáng lập là cá nhân;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ, quyết định uỷ quyền đối với cổ đông là tổ chức.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)

hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Bản kê khai đăng ký thuế

 • Văn bản xác nhận vốn pháp định với ngành nghề pháp luật yêu cầu vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề của các Tổng Giám đốc, Giám đốc và cá nhân đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
  Định nghĩa và cách kế toán tài sản cố định thuê tài chính?

4. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn

4.1. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Theo mẫu);
 • Điều lệ công ty (Dự thảo);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền do tổ chức làm chủ sở hữu được quản lý và hoạt động theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên:
 • Công dân Việt Nam: CMND hoặc giấy chứng thực cá nhân tương đương.
 • Người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo luật định của từng đại diện theo ủy quyền do tổ chức làm chủ sở hữu được quản lý và hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc tương đương theo quy định của chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tương đương của chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp là Nhà nước);
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu chủ thể thành lập là nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Văn bản ủy quyền trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

4.2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Theo mẫu);
 • Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
 • Điều lệ công ty (Dự thảo);
 • Danh sách thành viên sáng lập công ty TNHH (theo mẫu).
 • Bản sao hợp lệ giấy CMND hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên là cá nhân
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, điều lệ, quyết định uỷ quyền đối với thành viên là tổ chức.
  Kế toán trưởng mầm non phải làm những gì?

5. Hồ sơ đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, hồ sơ đăng ký kinh doanh được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Luật đầu tư và các văn bản pháp lý liên quan.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh điều kiện tiên quyết mang tính pháp định để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (còn gọi là Giấy phép kinh doanh). Nếu cần tư vấn, hỗ trợ về những vấn đề liên quan, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trân trọng!

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN

Nếu bạn có thắc mắc cần được giải đáp nhanh chóng, đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay các chuyên viên tư vấn của chúng tôi.

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Văn A

Trưởng phòng

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

CỦA CHÚNG TÔI

Các khách hàng và đối tác tiêu biểu của chúng tôi.

Bạn cần tư vấn?

Hãy để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay!

Click vào đây để gửi thông tin cho chúng tôi

Leave a Comment