Kế toán công ty cổ phần cần làm những gì?

28 Likes Comment

Bất kỳ một chuyên ngành kế toán nào cũng đóng góp phần quan yếu trong nền kinh tế – tài chính, mang trọng trách là ngôn ngữ của kinh doanh. Giúp các chủ thể nắm bắt và phát triển kinh tế, cũng giống như các loại kế toán khác kế toán công ty cổ phần cũng vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem chuyên ngành kế toán này cần phải làm những gì nhé!

1. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán công ty

vai trò của kế toán trong công ty cổ phần

Theatre20.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu, như đã đưa ra trong phần Điều khoản Sử dụng, rằng những người sử dụng trang web Theatre20.com hoặc bất kỳ các trang web thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử hao hao. Chúc Bạn Đọc 1 Ngày Vui Vẻ!

Vai trò của kế toán trong công ty cổ phần

Trong cơ chế quản lý kinh tế, tài chính kế toán công ty đóng vai trò là một bộ phận trong các môn khoa học kế toán, còn thực hiện một số kế hoạch cụ thể như sau:

– Về mặt pháp luật:

Kế toán phải cung cấp thông tin từ thông số kế toán theo quy định của pháp luật, các đối tượng và phạm vi nghiên cứu của kế toán công ty là các công ty được thành lập và hoạt động theo trình tự luật pháp. Phải tuân thủ pháp luật một cách chặt chẽ trong từng quy định cụ thể về chế độ hạch toán.

– Về mặt kinh tế:

Hoạt động kinh tế rất đa dạng và phức tạp, diễn ra ở mọi lúc, mọi vị trí chính vì vậy kế toán công ty có vai trò nhiệm vụ phân loại, tổng hợp theo cách tốt nhất có trách nhiệm, nhằm mục đích chung thúc đẩy việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và sự phát triển thương mại…. Ngoài ra cần ghi đầy đủ các hoạt động kinh tế của công ty.

  Hướng dẫn cụ thể thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

– Về mặt tài chính:

Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính kế toán công ty cổ phần cung cấp các thông tin tài chính cần thiết và quan yếu để cổ đông, thành viên hoặc các đối tượng có liên quan đến lợi ích của công ty có thể xác định khả năng ổn định tài chính, tình hình hiện tại, khả năng sinh lời, dựa vào đó để xếp loại công ty. Quyết định được nhận sự quan tâm đầu tư, nâng cao vị thế của doanh nghiệp.

– Về mặt chính trị:

Kế toán công ty được coi là bộ não của cơ thể sống, cung cấp các thông tin cần thiết cho việc hoạch định các chính sách kinh tế – chính trị, có mặt ở khắp mọi vị trí, ở mọi bộ phận để báo cho bộ não về sự vận động của các cơ quan bộ máy trên.

Kế toán công ty cổ phần quan sát hoạt động kinh tế, ghi chép, phân loại, phân tích và tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế bằng các báo cáo lãnh đạo và thông tin cho đối tượng cần đến thông tin.

2. Kế toán một số nghiệp vụ cơ bản trong công ty cổ phần

thực hiện các nghiệp vụ cơ bản

Thực hiện các nghiệp vụ cơ bản

Để thực hiện được chức năng của mình kế toán cần phải biết, một số nghiệp vụ cơ bản trong công ty cổ phần gồm kế toán góp vốn thành lập công ty và những thủ tục thành lập công ty sau đây:

– Kế toán góp vốn thành lập công ty

Kế toán công ty cổ phần cần phải biết những trình tự thành lập sau đây:

Bước 1: Thoả thuận thành lập công ty cần được sự ủng hộ của các thành viên trong công ty, phải cùng nhau bàn bạc và đưa ra lựa chọn thống nhất. Thống nhất với nhau một số nội dung cụ thể cơ bản như:

 • Tên công ty, hình thức tổ chức công ty
 • Ngành kinh doanh hoạt động trong ngành nghề nào
 • Vốn điều lệ và vốn góp theo cam kết của từng thành viên trong đó
 • Có phương án quản lý
 • Cần chia việc làm rõ ràng khi thực hiện kế hoạch thành lập công ty …
  Làm thế nào để nhận làm kế toán tại nhà?

Bước 2: Phân tích, nghiên cứu thị trường.

Trong một thời đại thị trường cạnh tranh hiện nay việc nghiên cứu và phân tích thị trường là rất cần thiết. Khi thu thập được những thông tin, tình hình biến động mà bạn đang nhắm tới tới từ đó bạn có thể đưa ra những giải pháp, có bản xây dựng chiến lược cụ thể, thành công trong việc thành lập công ty.

Bước 3: Xây dựng phương án kinh doanh.

Xây dựng phương án kinh doanh trước khi thành lập công ty là điều cần thiết, kế toán công ty cổ phần cũng nên biết về vấn đề này. Việc xây dựng rõ ràng cũng như là đang đặt ra từng mục tiêu tương lai của công ty mình, từ những thông tin nghiên cứu phân tích thị trường bạn sẽ lập ra một phương án hiệu quả, hướng đi tốt đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ cho công ty.

Bước 4: Soạn thảo và thông qua điều lệ công ty

Kế toán công ty cổ phần soạn thảo và thông qua điều lệ công ty, phải căn cứ pháp lý để tiến hành và xử lý các hoạt động của công ty. Bao gồm có sơ lược:

 • Hình thức tên gọi trụ sở công ty
 • Ngành nghề kinh doanh và thời hạn hoạt động của doanh nghiệp
 • Vốn điều lệ
 • Cơ cấu và phương thức huy động vốn
 • Tăng, giảm vốn điều lệ
 • Cổ đông sáng lập công ty
 • Chữ ký của người đại diện theo pháp luật
 • Sổ xét tuyển cổ đông.Quyền và nghĩa vụ cổ đông phổ thông

Trong điều lệ công ty phải quy định cụ thể và dự kiến đến các tính huống phát sinh và các biện pháp hoặc nguyên tắc xử lý các tình huống này.

Bước 5: Xin giấy phép kinh doanh

Sau khi đã chuẩn bị và hoàn thành đầy đủ hồ sơ và phương án kinh doanh, công ty tiến hành xét tuyển với cơ quan quản lý để xin giấy phép kinh doanh.

– Thủ tục thành lập công ty

Để thành lập công ty các đơn vị kinh doanh cần thực hiện các thủ tục thành lập công ty, bắt buộc phải làm theo đây là Luật Doanh nghiệp quy định. Một bộ hồ sơ xét tuyển đầy đủ bao gồm có:

 • Đơn xét tuyển kinh doanh: tên công ty, địa chỉ, mục tiêu và ngành kinh doanh, số vốn mà thành viên của công ty TNHH đóng góp hoặc số cổ phần cổ đông mua.
 • Điều lệ công ty: Giải quyết các tranh chấp, ý kiến trong quá trình thành lập và tồn tại của công ty qua điều lệ. Làm việc có nguyên tắc, có chủ trương cụ thể khi gặp vấn đề phát sinh.
 • Danh sách các thành viên hoặc cổ đông đồng sáng lập lên: Tên đầy đủ, số tài sản, số lượng cổ phần, thời hạn góp vốn, chữ ký đầy đủ của người đại diện theo pháp luật, tên công ty đặt theo quy định, không kinh doanh ngành cấm, nộp đủ lệ phí và có hồ sơ xét tuyển kinh doanh theo quy định pháp luật.
  Gợi ý 5 điều kiện thành lập công ty cổ phần bạn nên biết

Trên đây là những điều mà kế toán công ty cổ phần cần phải làm và lưu ý những bước đi quan yếu. Kế toán ra đời tồn tại và phát triển dựa trên những quá trình kinh tế – xã hội, chính vì vậy yêu cầu tổ chức ngày càng phải cao và chặt chẽ hơn, kế toán làm việc cần phải có thái độ chuyên nghiệp, vững vàng và có trách nhiệm, thực hiện các nghiệp vụ theo đúng pháp luật.

You might like

About the Author: Hữu Vy

Hữu Vy Là Cô Gái Đầy Cá Tính , Yêu Thích Lĩnh Vực Viết Blog Vì Vậy Cô Cho Ra Đời Blog Chia Sẽ Kiến Thức Cho Công Đồng TheaTre20.com Nhằm Giúp Mọi Người Phát Triển Khả Năng Hiểu Biết Tốt Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *