Tìm hiểu về kế toán công ty

33 Likes Comment

Kế toán ra đời và phát triển gắn liền với quá trình tái sản xuất xã hội và tồn tại, phát triển một cách tất yếu khách quan trong mọi loại hình kinh tế – tài chính. Vậy kế toán công ty là gì? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ gửi tới bạn đọc những thông tin hữu ích nhất về vấn đề này, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé!

1. Các quy định kinh tế – pháp lý chung về thành lập công ty

Kế toán công ty phải rõ ràng về các quy định kinh tế pháp lý để thành lập công ty, dưới đây được chia rõ hai đối tượng quy trình thành lập công ty và các thủ tục quan yếu khi thành lập công ty không thể quên.

Theatre20.com tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu, như đã đưa ra trong phần Điều khoản Sử dụng, rằng những người sử dụng trang web Theatre20.com hoặc bất kỳ các trang web thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử hao hao. Chúc Bạn Đọc 1 Ngày Vui Vẻ!

những bước đi quan trọng khi thành lập công ty

Những bước đi quan yếu khi thành lập công ty

– Quy trình thành lập công ty

Quy trình để thành lập được một công ty, bạn phải thực hiện theo tuần tự như sau:

Bước 1: Thỏa thuận thành lập công ty

Bước 2: Đi vào giai đoạn nghiên cứu, phân tích thị trường muốn tiến tới

Bước 3: Đưa ra một bản kế hoạch xây dựng phương án kinh doanh vận dụng

  Quy trình, thủ tục thành lập công ty/doanh nghiệp 2019

Có Thể Bạn Quan Tâm

Bước 4: Soạn thảo và làm theo trình tự điều lệ của công ty

Bước 5: Tiến hành xin giấy phép kinh doanh

– Các thủ tục thành lập doanh nghiệp

Kế toán công ty cần biết hồ sơ xét tuyển kinh doanh gồm có: Đơn xét tuyển, điều lệ của công ty, danh sách các thành viên tham gia, các cổ đông(nếu có). Ngoài ra đối với các doanh nghiệp kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định, thì phải có xác nhận từ những cơ quan có thẩm quyền.

+ Đơn xét tuyển gồm có:

  • Tên đặt của doanh nghiệp
  • Địa chỉ vị trí doanh nghiệp đặt trụ sở chính
  • Mục tiêu và hướng ngành nghề kinh doanh
  • Vốn điều lệ
  • Số vốn xét tuyển của thành viên công ty TNHH; Số cổ phần mà cổ đông sáng lập xét tuyển mua, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền bán cho từng loại đối với công ty cổ phần.
  • Họ tên, chữ ký, địa chỉ thường trú của người đại diện theo pháp luật.
  • Đơn xét tuyển kinh doanh bắt buộc phải được lập theo mẫu thống nhất do cơ quan xét tuyển kinh doanh quy định.

+ Điều lệ công ty:

Dựa trên pháp lý để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thành lập và tồn tại của công ty. Liên quan đến cơ cấu tổ chức công ty, quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên công ty hoặc cổ đông, thủ tục và trình tự huy động vốn cổ phần, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ,… Phải được quy định rõ ràng trong điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên hoặc cổ đông sáng lập:

Tùy thuộc vào lựa chọn loại hình công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, thì có cách làm danh sách cụ thành viên hay cổ đông khác nhau.

  Các loại phí tổn trong kế toán mà bạn cần nên biết

2. Kế toán phí tổn thành lập công ty

Kế toán công ty phí tổn mở gồm có các loại phí tổn sau đây: nghiên cứu, điều tra khảo sát thị trường, lên kế hoạch và thông qua hội đồng thẩm định tính khả thi của dự án đầu tư, phí tổn hội họp, phí tổn nhờ tư vấn pháp luật, nộp phí xin giấy phép.

 • Thành viên góp vốn hay các cổ đông sáng lập chỉ góp vốn khi: Công ty đã có được giấy phép chứng thực xét tuyển kinh doanh.
 • Công ty chỉ mở và ghi sổ kế toán khi khởi điểm đi vào hoạt động.
 • Các phí tổn phát sinh có thể để thành viên sáng lập của công ty ứng trước để thanh toán.
 • Các chứng từ liên quan đến phí tổn thành lập công ty cần được giữ lại, để bàn giao lại cho kế toán.
 • Dựa vào những chứng từ phát sinh, kế toán có nhiệm vụ tập hợp lập bảng kê xác định phí tổn thành lập phát sinh và hạch toán trên sổ kế toán.
 • Số tiền ứng trước của các thành viên sáng lập sẽ được trả lại khi công ty hoạt động.

3. Kế toán góp vốn thành lập công ty TNHH

thành lập công ty tnhh

Thành lập công ty TNHH

Những thành viên xét tuyển góp vốn căn cứ vào số vốn công ty cần huy động hoặc vốn xét tuyển, thực hiện việc góp vốn bằng tiền hoặc tài sản vào công ty.

Kế toán công ty có nhiệm vụ theo dõi kịp thời và sát sao các nghiệp vụ xét tuyển góp cả thực hiện góp vốn trong quá trình thành lập công ty.

4. Kế toán góp vốn thành lập công ty cổ phần

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 công ty cổ phần là doanh nghiệp:

 • Vốn điều lệ được chia ra bằng nhau sẽ được gọi là cổ phần.
 • Cổ đông có thể là những tổ chức hoặc là cá nhân. Từ 3 người trở lên không hạn chế tối đa số lượng.
 • Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các tài sản khác đúng với số vốn góp.
 • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần của cổ đông sáng lập trong 3 năm đầu.
 • Có tư cách pháp nhân từ ngày được cấp giấy chứng thực xét tuyển kinh doanh.
  Quy trình chứng từ sổ sách kế toán cho công ty mới thành lập

Cổ phiếu là một loại trái khoán, chứng thực quyền lợi hợp pháp về vốn và tài sản của người sở hữu, đã đầu tư vào công ty cổ phần. Người sở hữu được gọi là cổ đông.

Cổ phiếu chia thành hai loại là cổ phiếu phổ thông và ưu đãi.

5. Kế toán góp vốn thành lập công ty hợp danh

triển khai trình tự góp vốn

Triển khai trình tự góp vốn

Việc góp vốn vào công ty hợp danh được thực hiện theo trình tự:

 • Thành viên xét tuyển góp dựa trên số vốn công ty cần huy động hoặc theo vốn xét tuyển.
 • Thực hiện việc góp vốn bằng tiền hoặc tài sản vào công ty.
 • Kế toán công ty có nhiệm vụ theo dõi kịp thời và đầy đủ các nghiệp vụ xét tuyển góp vốn và thực hiện góp vốn trong quá trình thành lập công ty.

Hiện nay các phương tiện truyền thông hay sách vở cũng đã đều nói chung rất rõ về kế toán công ty. Tuy nhiên bài viết của chúng tôi tổng hợp đầy đủ những điều cần thiết khi thành lập công ty, cũng như những nghiệp vụ mà kế toán trong công ty phải có trách nhiệm. Mong rằng qua bài viết bạn đọc đã nắm bắt được những thông tin hữu ích.

You might like

About the Author: Hữu Vy

Hữu Vy Là Cô Gái Đầy Cá Tính , Yêu Thích Lĩnh Vực Viết Blog Vì Vậy Cô Cho Ra Đời Blog Chia Sẽ Kiến Thức Cho Công Đồng TheaTre20.com Nhằm Giúp Mọi Người Phát Triển Khả Năng Hiểu Biết Tốt Hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *